Info Verplaatsen Sportpark

30 december 2020 18:30


Wezep, december 2020

Beste leden,

Wij willen jullie graag meenemen, voor zover dat kan, in de plannen die gemaakt worden voor de verplaatsing van het sportpark.

Tijdens een bestuursvergadering eind vorig jaar bespraken we “hoe nu verder met ons sportpark”. Daaruit kwamen een aantal punten naar voren:

 • We moeten investeren in duurzaamheid:
  • Ledverlichting velden en gebouwen.
  • Zonnepanelen
  • Isolatie
  • Dubbel glas
  • En meer…..
 • Renovatie kleedkamers 1 tot en met 8
 • Renovatie tribune

Tijdens deze bespreking kwamen we er al gauw achter dat dit gepaard zou gaan met een forse investering. Daarbij werd gelukkig ook opgemerkt dat we deze plannen niet allemaal tegelijk hoeven uit te voeren.

Wij vinden dat WHC een uniek sportpark heeft met veel groen, schitterend gelegen tussen Wezep en Hattemerbroek.  Door de jaren heen zijn er veel locaties bij gekomen, welke door eigen leden zijn gebouwd. Investeren op ons sportpark is dan ook zeker de moeite waard.

Wel werd opgemerkt dat vanaf ongeveer het jaar 2000 met regelmaat het verplaatsen van het sportpark naar voren kwam door het tekort aan woningbouwlocaties. Omdat het bij een investering om grote bedragen gaat, moesten wij wel de zekerheid hebben dat we de eerste 30 jaar niet verplaatst gaan worden. Met die wetenschap leek het ons als bestuur verstandig om eerst contact met de gemeente Oldebroek op te nemen.

En toen kwam alles in een stroomversnelling. Al snel kwam er een verkennend gesprek met de wethouders Bob Bergkamp en Peter Zoombelt. Daarnaast werd het ook vrij snel duidelijk dat een aantal verenigingen ook interesse had in een verplaatsing. Deze verenigingen zijn WTC, VLS en de schietvereniging.

Wij zien als bestuur hierin mogelijkheden. WHC, dat dit jaar zijn 90 jaar bestaan viert, heeft zijn wortelen geschoten in de gemeenschappen Wezep en Hattemerbroek. Wij moeten meedenken in een breder geheel. Zowel voor onszelf als vereniging, maar ook op maatschappelijk gebied, wat goed is voor beide kernen.

In het gesprek met de gemeente Oldebroek hebben wij duidelijk aangegeven dat de leden van WHC het laatste woord hebben. De leden moeten er een goed gevoel bij hebben en daarom nemen wij jullie ook mee in de plannen. De verplaatsing is bijna op een steenworp afstand van onze huidige locatie en we blijven dan tevens op een mooie plek tussen de beide kernen. Beide zaken zijn voor WHC erg belangrijk. We blijven dan dicht bij de nieuwe woonkernen waar onze potentiële leden komen te wonen. We kunnen een duurzaam sportpark krijgen, welke voorzien is van alle moderne bouwtechnieken en wordt gevestigd op een locatie waar we weer vele jaren mee vooruit kunnen.

Om nu alles in goede banen te leiden, heeft de gemeente Oldebroek voorgesteld om een haalbaarheidsonderzoek te gaan starten. Dit onderzoek moest, zoals u zult begrijpen, eerst worden goedgekeurd door de raadsleden van de Gemeente Oldebroek. Er is veel geld mee gemoeid. Daarnaast gaat het om meer dan alleen de verplaatsing van het sportpark. Denk aan het maken van een woningbouwvisie enzovoort. Deze vergadering heeft donderdag 17 december plaats gevonden. Het voorstel is door de raad van de Gemeente Oldebroek goedgekeurd en aangenomen.

Wij als bestuur vinden het fijn dat er voortvarend wordt opgetreden. Hierdoor hoeven wij niet een lange tijd tegen het vraagstuk aan te kijken over het wel of niet verplaatsen. Dat zou namelijk risico met zich meebrengen dat wij niet kunnen investeren in ons sportpark, waardoor allerlei zaken van onderhoud of verbetering van het sportpark vooruit worden geschoven. Dat is zeker niet wenselijk.

Tonny Vos, ons bestuurslid accommodatie, heeft de raadsvergadering gevolgd. Een verslag hiervan volgt later.

Tot zover de aanzet over het tot stand komen van het haalbaarheidsonderzoek voor het eventueel verplaatsen van ons sportpark. Over het vervolg zullen wij jullie met regelmaat informeren.

Wij wensen jullie allemaal een goede jaarwisseling toe. Veel geluk en gezondheid voor 2021 en we hopen elkaar snel weer te kunnen ontmoeten tijdens de activiteiten op ons sportpark.

Namens het bestuur WHC Wezep,

 

Henri van de Beek

Voorzitter

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!