Gedragsregels - WHC

Gedragsregels

Basisprincipes

De 6 basisprincipes die wij bij WHC hanteren zijn: 

 1. We helpen elkaar
 2. We vertrouwen elkaar
 3. We lachen elkaar niet uit
 4. Niemand speelt de baas
 5. Niemand doet zielig
 6. We hebben respect voor onszelf en anderen

Gedragregels voor spelers

 1. Wij gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 2. Wij hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 3. De winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan.
 4. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 5. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
 6. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 7. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
 8. Op en rond het sportcomplex:
 • Maak je rommel, dan ruim je dat zelf op.
 • Na een wedstrijd c.q. een training wordt de kleedkamer altijd schoon achtergelaten.
 • Douchen duurt nooit langer dan 20 minuten.De trainer/leider houdt hier controle op.
 • Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen.
 • Tassen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • De kantine niet met voetbalschoenen betreden.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein/strook.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers, maar geef deze in bewaring bij de trainer of de begeleider

Gedragsregels voor begeleiders

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing. De begeleider:

 1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 2. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 3. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 4. Ontvangt de leiders van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 5. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel uit als thuis.
 6. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal.
 7. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het (digitale) wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 1. Geen alcohol gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 2. Zorgt voor controle op het schoonmaken van de kleedkamer, zowel uit als thuis.
 3. Deelneemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 4. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.

Gedragsregels voor trainers

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:

 1. Heeft respect voor spelers, scheidsrechters, tegenstanders, ouders/verzorgers en begeleiders.
 2. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 3. Sluit altijd alles af na een training als er geen team na hem komt. Zie hiervoor het trainingschema.
 4. Brengt spelers passie bij voor het spel.
 5. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
 6. Zorgt dat het veld na de training op tijd leeg is van gebruikte materialen.

Van een trainer wordt ook verder verwacht dat deze:

 1. Geen alcohol gebruikt voor en tijdens het trainen/wedstrijden.
 2. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 3. Houdt controle op het niet te lang douchen van de spelers.
 4. Deelneemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overleggen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 5. Er op toeziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 6. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.Ouders / verzorgers / supporters

Wij vinden het leuk als je aanwezig bent om de spelers van WHC aan te moedigen.

De rol van de ouders/verzorgers en supporters zien we graag zo:

 • Motiveren, stimuleren en complimenten uitdelen
 • Interesse tonen door bij een wedstrijd of training te komen kijken
 • Laat merken dat het maken van fouten niet erg is
 • Inzet, voortgang en gedrag benadrukken in plaats van het winnen
 • Een positieve bijdrage leveren aan het teamproces

De coaching vertrouwt WHC toe aan de trainers en leiders van een team.

Wanneer veel mensen(ouders) zich bezig houden met coachen, krijgen de spelers tegengestelde opdrachten en dit komt niet ten goede aan het spel maar ook niet ten goede van de ontwikkeling van de speler, je eigen kind..

Hierbij nog enkele aanvullende regels waar wij als vereniging veel waarde aan hechten:

 1. Leer je kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 2. Complimenteer en steun je kind en zijn of haar medespelers: geef dus geen negatieve kritiek als er fouten in het spel worden gemaakt of als er een wedstrijd wordt verloren.
 3. We hebben respect voor onszelf en anderen; dus ook voor de beslissingen van een scheidsrechter, grensrechter en/of wedstrijdleider.
 4. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van je kind mogelijk te maken.
 5. De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld. De TC beslist samen met de trainers/leiders in welk team je kind zich het best kan ontwikkelen. We kijken naar ieders talent!
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!