Een-tweetje@Jan, in gesprek met de voorzitter

16 augustus 2021 11:00


Wezep, augustus 2021
Door Jan van Ommen

Jan van Ommen in gesprek met de voorzitter.

  • ”Ha, die Jan! Ie hèp mooi weer mee ’ebrach, jonguh. Kom ie de veurzitter weer uutheurn veur een stukkien op ‘t internet?” Henri van Beek is, zoals meestal, in een goeie bui. De goedlachse voorzitter zit te werken in het kleine bestuurskamertje, achter de hoofdbestuurskamer als ik op sportpark Mulderssingel kom. Hij heeft vakantie en bereidt zich voor op de start van het nieuwe voetbalseizoen 2021 – 2022. Henri is enthousiast en vindt dat WHC steeds meer gaat leven in de kernen Wezep en Hattemerbroek. ”Door corona is een aantal mensen toch ietwat vervreemd van de Mulderssingel en van WHC. Gelukkig zie ik steeds meer mensen op het sportpark die even een kijkje komen nemen. Ze geven aan dat ze WHC missen en dat ze uitkijken naar de start van het seizoen. Hopelijk een normaal seizoen, zonder al te veel toestanden vanwege corona.”
  • Zelf kijkt Henri ook uit naar het nieuwe voetbalseizoen voor de amateurs. ”Afgelopen seizoen was het toch een drama? Volk op het sportpark zorgt altijd voor reuring, ook in het clubhuis. Maar door al die coronamaatregelen was het stil op de Mulderssingel. Ik hoop vurig op betere tijden, dat we op een normale manier met de beker- en competitiewedstrijden kunnen beginnen. Ik kijk er ook echt naar uit dat ons clubhuis weer vol loopt en het ontmoetingspunt wordt voor onze leden en supporters om de laatste nieuwtjes uit te wisselen.”
  • Wat de vacatures in het hoofdbestuur betreft krijgt WHC de zaken steeds beter op de rit. Henri van Beek zegt heel blij te zijn met de komst van secretaris Jaap Jonkman. ”Echt een aanwinst voor het bestuur,” vindt Van Beek, die nu nog een penningmeester zoekt. ”Willem Koele verzet nu als vrijwilliger heel veel werk en houdt onze uitgaande en binnenkomende geldstromen, alsmede de subsidiemogelijkheden goed in de gaten. Hulde voor Willem, we zijn daar heel blij mee, maar het is niet de bedoeling dat het zo gaat. Een grote vereniging als WHC heeft een penningmeester nodig. Ik doe dan ook een dringend beroep op onze leden om eens in de eigen omgeving rond te kijken of er iemand is die deze vacature in het dagelijks bestuur in zou kunnen vullen. Zo ja, meld dit dan bij mij,” zegt Henri. Ook de commissies krijgen stapje voor stapje steeds meer vaste grond onder de voeten. ”Met enkele commissies voeren we nog gesprekken, maar zijn we wel in een afrondende fase. Ik hoop dat het allemaal goed komt.”
  • Nu we toch bij het bestuur zijn beland geeft Henri aan dat er gekeken wordt om de werkwijze in het hoofdbestuur en de commissies anders in te richten. Daarbij wordt uitgegaan van het spreekwoord ’vele handen maken licht werk’. ”Een te klein aantal mensen is nu belast met te veel taken. Dat begint al in het hoofdbestuur. Maar ook in de verschillende commissies. Het hoofdbestuur is er in de eerste plaats om te besturen. Niet om zelf allerlei taken uit te voeren, wel om controle te houden en verantwoordelijk te zijn voor de hem of haar opgedragen taken. Verschillende werkzaamheden kunnen opgesplitst worden en door meerdere personen uitgevoerd worden. Op die ,manier krijg je meer en breder draagvlak en wordt een aantal mensen in het bestuurlijk apparaat minder zwaar belast.” Van Beek verwacht dat er daardoor ook meer animo binnen de vereniging komt en klussen met meer plezier samen opgepakt worden. ”Dat is ook belangrijk voor de sfeer en gezelligheid in de vereniging.”
  • Voor de dagelijkse vrijwilligers komt de voorzitter superlatieven te kort. ”Het sportpark wordt steeds fraaier. Ik ben daar blij mee. Het is toch ons visitekaartje,” zegt Henri. Toen ik tegen Henri zei dat ik bij de ingang van sportpark Mulderssingel een wandelende mevrouw ontmoette die blijkbaar verlegen was om een praatje en tegen mij zei ”Mooi is het hier, hè?” begon Henri te glimmen. ”Ja, op die dagelijkse vrijwilligers kunnen we trots zijn,” zegt de voorzitter en vervolgt: ”Ook in andere commissies en groepen wordt goed werk verricht hoor, maar dat zie je vaak niet. Ik vind dat we op de goeie weg zijn met onze club, steeds stapjes maken, maar we zijn er nog niet.”
  • Henri zegt dat na de vakantie ook de Vertrouwenscommissie en de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) wordt opgepakt. De commissie Lief & Leed heeft in de vakantieperiode al een imposant plan gepresenteerd waar het hoofdbestuur blij mee is. Henri vindt dat deze nieuwe commissies belangrijke onderdelen van WHC zijn.
  • Henri zegt dat de eerste nieuwe sponsors binnen druppelen. ”We hebben een grote sponsorcommissie waar je wat van mag verwachten. Ik reken daarom op een goed vervolg en wens de leden van de sponsorcommissie veel succes.”
  • Henri vertelt dat het bestuur ook bezig is met het uitschrijven van een ledenvergadering. ”Dat wordt een belangrijke vergadering want ook de statuten worden dan waarschijnlijk aangepast.”
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!