Een-tweetje@Jan, in gesprek met de voorzitter

1 april 2021 11:00


Wezep, april 2021
Door Jan van Ommen

Henri van Beek zit strijdlustig achter z’n bureau in het ’kleine kamertje’ achter de hoofdbestuurskamer op sportpark Mulderssingel. ”Ha die Jan,” zegt Henri, als hij mij aan ziet komen. ”Ook weer ’s op het sportpark jongen. Ik snap wel dat je Zwolle af en toe ontvlucht en naar Wezep komt. Je weet dat je hier altijd welkom bent.” Ik zeg tegen Henri dat ik dat wel weet en dat ik kom om een oude rubriek ’In gesprek met de voorzitter’ nieuw leven in te blazen. Ik heb daar met PR-man Daan Kuiper over gesproken. Daan vindt het een goed idee ”want er gebeurt echt veel op het sportpark en het is best leuk als voorzitter Henri van Beek de leden van WHC maandelijks bijpraat over het wel en wee van de club.” Bij deze de aftrap.

 

 • Henri van Beek steekt van wal met een onderwerp dat wereldwijd speelt: corona. ”We zitten nu al een jaar in een lockdown en het virus heeft ook binnen onze vereniging slachtoffers gemaakt. Als WHC leven we met hen mee en wensen we al onze leden heel veel sterkte in deze nare tijd.”

 

 • Ondanks de lockdown en alle ellende die Covid-19 veroorzaakt gaat WHC door. Er zijn trainingen op het sportpark en op zaterdagen onderlinge wedstrijdjes en toernooitjes voor de jeugd. ”Het is bizar dat de ouders op de parkeerplaats staan omdat de kantine noodgedwongen gesloten is,” vindt Henri. ”Ik hoop vurig dat er vaart gezet wordt achter het inenten en dat alles gauw weer normaal is.”

 

 • Een nieuwe activiteit is het Oranjefestival voor de jeugd van 4 tot 12 jaar dat zaterdag 24 april van 9.00 tot 11.30 uur gehouden wordt op het sportpark. Naast leden zijn ook vriendjes en vriendinnetjes die (nog) geen lid zijn welkom om te ontdekken of voetbal ook voor hen een leuke sport is. Henri vertelt dat WHC met het Oranjefestival samenwerkt met de KNVB. Zaterdag 24 april zijn er o.a. clinics op het sportpark en verzorgen spelers van WHC 1 ’s morgens trainingen. Henri juicht dit soort activiteiten toe. ”Ik ben een liefhebber van bedrijvigheid op ons sportpark, het zorgt weer voor leven in de brouwerij.”

 

 • Evenals bij andere verenigingen lijdt de vereniging WHC onder de door het RIVM opgelegde beperkingen in verband met corona. ”Doordat er geen evenementen gehouden mogen worden en de kantine noodgedwongen op slot blijft lopen we als club financieel nogal wat inkomsten mis. Jammer! We proberen alles zo goed mogelijk te doen en letten met uitgaven op de kleintjes. Elke euro wordt omgedraaid voordat deze uitgegeven wordt,” zegt Henri. ”Dat is niet altijd leuk, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.”
 • Mede in dit verband roemt Henri van Beek de sponsors. ”De meeste sponsors van WHC lijden ook onder de beperkende corona-maatregelen. Als vereniging zijn we onze sponsors dankbaar dat ze WHC blijven steunen. Vanaf deze plek doe ik een oproep aan onze leden om ook onze sponsors te steunen. De leus Koop Lokaal steun ik dan ook van harte.”
 •  

_DSC3850.jpg

 • Het is algemeen bekend dat WHC in 2012 organisatorisch door diepe dalen is gegaan. Medio juni 2012 stapte het complete hoofdbestuur op en ging toen als demissionair bestuur verder. Er kwam een nieuw bestuur en na enkele zéér moeizame jaren balanceerde de vereniging WHC op de rand van de afgrond. ”Er werd in die periode gezegd dat het minimaal tien jaren zou duren voordat WHC deze klap weer te boven zou zijn. Achteraf bezien klopt dat. WHC is nog steeds bezig met het herstel, corona is in dit geval een extra handicap, maar af en toe worden er ook lichtpunten waargenomen aan het eind van de tunnel. Zo is de sponsorcommissie weer compleet. Met volle kracht kan weer geprobeerd worden om de sponsorgelden op niveau te krijgen.”

 

 • Vol lof is Henri over de accommodatiecommissie. ”Door de bestuurlijke sores was het onderhoud van het sportpark ietwat in de vergetelheid geraakt. Jammer, want ons sportpark lag er in het verleden altijd goed bij. De dagelijkse vrijwilligers pakken de zaken momenteel voortvarend op en sportpark Mulderssingel komt er daardoor steeds beter uit te zien. Momenteel wordt er gewerkt aan de wegverbetering op het sportpark. Als we straks weer open mogen ligt alles er weer spik en span bij,” zegt Henri.
 • Ook is een commissie Beter voor Elkaar in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit drie onderdelen: VCP (vertrouwenspersonen), VOG (Verklaring omtrent gedrag) en Lief en leed (meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden). De commissie is, wat de personen betreft, helemaal ingevuld. ”Binnenkort kom ik hierop terug,” zegt de voorzitter.
 • Een hot item, voor de accommodatiecommissie maar óók voor voorzitter Henri van Beek, is de eventuele verhuizing van sportpark Mulderssingel naar de omgeving industriepark H2O, de hoek van de Voskuilerdijk en de Duurzaamheidsstraat. Ook wordt bekeken of de Van Limburg Stirumband en de Wezepse Tennis Club (WTC) naar die locatie verplaatst kunnen worden. Het is de bedoeling van de gemeente Oldebroek om na een eventuele verhuizing van WHC en de WTC huizen te bouwen op de huidige locaties van beide sportparken. Er wordt nu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of één en ander realiseerbaar is. ”Alles is nog in een verkennende fase,” zegt Henri. ”Zodra de plannen concreter worden gaan we een buitengewone ledenvergadering voor onze leden houden.”

 

 • Niet alles gaat van een leien dakje. Henri vertelt dat de hoofdbestuursleden Jan van den Hul (voorzitter jeugdcommissie) en secretaris Raymond Hooft te kennen hebben gegeven een punt te zetten achter hun functies in het hoofdbestuur. ”Jammer,” zegt Henri, die beiden bedankt voor hun inzet in het hoofdbestuur. Wel is Henri blij dat beiden doorgaan in de jeugdcommissie en dus behouden blijven voor WHC. ”Naast de vacature voor een penningmeester moeten we dus in het hoofdbestuur ook vervangers hebben voor Jan en Raymond.”
 • Een punt van aandacht is het vrijwilligersbeleid. Dit wordt nu opgepakt door de vrijwilligerscommissie. ”We zijn aan het bekijken hoe we dit beter kunnen organiseren.”
 • De voorzitter vindt dat de PR-commissie weer redelijk op gang komt. ”Nog niet alles is ingevuld, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om één en ander ingevuld te krijgen. Kortom, ik heb er wel vertrouwen in dat ook dit goed komt.”
 • We zijn deze rubriek begonnen met de corona-perikelen en sluiten daar ook mee af. Henri zegt uit te kijken naar het moment dat alle deuren en hekken op sportpark Mulderssingel weer open mogen en dat iedereen weer kan gaan en staan waar hij of zij dat wil. ”Ik hoop iedereen dan weer op sportpark Mulderssingel te zien en spreek de wens uit dat we dan weer met ons allen de schouders eronder zetten en samen verder werken aan een mooi en gezellig WHC. Samen sterk!”
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!