Teamindelingen seizoen 2023-2024 - WHC

Teamindelingen seizoen 2023-2024

25 mei 2023 20:00


Wezep, Mei 2023

Procedure teamindeling

De teamindeling is een belangrijk onderdeel van het seizoen. Door de teamindeling zo goed en gestructureerd
mogelijk te doen, komen de spelers in het voor hun juiste team. Wanneer spelers in een team geplaatst
worden waar hun talent het meest tot zijn recht komt, zal dit voor een groot deel bijdragen aan het plezier van
de speler.
Als WHC zijn we trots op spelers die ingelijfd worden door BVO’s. Spelers die met hun kwaliteiten terugkomen
bij WHC en meerdere jaren bij een BVO gespeeld hebben, zullen in principe bij de teamindeling een “jaar”
hoger ingedeeld kunnen worden. Zij hebben inmiddels zoveel bagage dat dit zijn uitwerking heeft gehad op
hun ontwikkeling.
Binnen de jeugdafdeling van WHC vinden we het belangrijk dat een jeugdspeler zich zo goed mogelijk kan
ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat een speler ingedeeld wordt in een team/selectie die bij hem/haar
past.
Om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen, hebben we een procedure opgesteld waarbinnen meerdere
functiegroepen medeverantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke indeling. Dit zijn allereerst de Jeugdtrainers
zelf, zij kennen de spelers en hun ontwikkeling natuurlijk het best. Daarnaast de interne scouting en de TC
Jeugd.

De indeling is op de volgende uitgangspunten gebaseerd:

  • Er is in eerste instantie gekeken naar het totaal aantal spelers. Aan de hand daarvan wordt het aantal teams vastgesteld.
  • Inbreng trainers en leiders. De indeling is gemaakt op basis van de lijsten die door de begeleiders zijn ingeleverd.
  • Bij gelijkwaardig niveau van 2 spelers wordt gekeken naar fysiek en talent/ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Verdeling aantallen vanaf jo13: standaardteams in categorie A mogen niet door wisselen. Daarom minder spelers in een standaardteam dan in categorie B-teams, daar blijkt ook vaker dat spelers sneller afzeggen/afwezig zijn en er dus meer spelers nodig zijn.
Aandachtspunten:

  • De teams worden in eerste plaats op leeftijd ingedeeld. Zaken als voetbalkwaliteiten, fysieke gesteldheid, voorkeurspositie op het veld, vriendschapsbanden en dergelijke kunnen op de indeling van invloed zijn. In principe wordt op sterkte ingedeeld.
  • Spelers die zich tijdens het seizoen bovenmatig ontwikkelen (naar mening van de trainer, leider, technische commissie jeugd, interne scouting) krijgen de kans om in een hoger team of hogere leeftijdsgroep te trainen/spelen. Dit zal altijd in overleg met de ouders / verzorgers gebeuren.
Plaatsing spelers / speelsters na publicatie teamindeling:

De ervaring leert dat er in de periode tot begin september (start competitie) altijd nog wel een aantal nieuwe
aanmeldingen komen bij de club, soms ook afmeldingen. Deze worden gedurende deze periode verzameld en
in de eerste week na de zomervakantie ingedeeld, al dan niet na een proeftraining met de eigen
leeftijdscategorie.

Aanmeldingen na begin september worden indien mogelijk direct in een team ingedeeld. Lukt dat niet dan
wordt men op een wachtlijst geplaatst en in de gelegenheid gesteld om mee te trainen. Daarbij wordt zo veel
mogelijk rekening gehouden met de speelsterkte van een speler. Als vanuit een team dringend behoefte is aan
versterking, dan kan een nieuwe speler, op initiatief van de TC jeugd via de leeftijdscoördinator, versneld
worden ingedeeld.

indelingjeugd.jpg
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!